Sourcing

Sourcing

 

PAL Management AB utvärderar och förbättrar dina alternativ och relationer kring sourcing. Vi hjälper dig att definiera er kärnverksamhet, bedömer om outsourcing är det bästa alternativet och tar tillsammans med dig fram en konkurrenskraftig strategi. Vi ger dig råd när du ska välja leverantör och hjälper dig med struktur, anbud och kontrakt. I erbjudandet ingår även att vi utformar såväl servicenivåavtal som prismodell och ger dig beräkningsgrunder för prestationsmätning genom benchmarking och KPIer.

Vi hjälper även till med att utforma styrmodellen, (strategisk, taktisk och operationell nivå) och den kvarvarande beställarorganisationen. När ny lösning är implementerad hjälper vi till med uppföljning och mätverktyg för att ytterligare förbättra vald sourcingstrategi.

 

Copyright © PAL Management - All Rights Reserved