Interimslösningar

Interimslösningar

 

Det blir allt vanligare med interimslösningar. Ni kan möjliggöra en lösning med flexibilitet och hitta lösningen som är effektiv i förändringsprocessen.

Företag väljer i större utsträckning möjligheten med interimslösning, för att på detta sätt undvika nyanställning. En effektiv åtgärd i förändringsprocesser där konsulter kan fokusera på specifika uppdrag och där företag inte har lösningen internt utan behöver då expertisen utifrån en specifik period.

Copyright © PAL Management - All Rights Reserved